Kontrola materiału smaru łożyskowego
Łożysko sprzętu doświadczalnego
Kontrola materiałów ze stali łożyskowej
Kontrola kulki stalowej łożyska
Kontrola materiałów bloków stojących